Občanské sdružení MÁTA

sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska

 

 

 

Zápis z valné hromady o.s. MÁTA ze 13.9.2007

 

Přítomni: J. Adášek, A. Zajíčková, M.Bacovská, Š.Večeřová,E.Řeřichová,

 

Hosté: J.Zajíček, G.Adášková,

 

Omluveni: Z.Nápravníková, p.Altmanová, N.Suchá

 

 

Bod 1:

 

Paní Večeřová informovala přítomné o setkání pěstounských a náhradních rodin,které proběhne 6.10.2007 v Altamiře v Kosmonosech a v restauraci Šmak,kde bude přednáška p.Frantíkové z Nadace naše romské dítě.

Pro děti budou připraveny soutěže a výtvarné činnosti.

Setkání zajištuje  paní Večeřová.MÁTA přislíbila pomoc s hlídáním dětí a s přípravou programu pro dětské účastníky.(M.Bacovská, J.Adášek,)

 

Bod 2:

 

Předběžný plán akcí na rok 2007-2008:

 

23.-25.11 2007  - víkend v Domě rodin Smečno

Prosinec 2007 - Vánoční setkání pěstounů(zajištuje P.Večeřová)

Únor 2008 - jarní prázdniny na horách-zimní sporty a relaxace(bližší info M.Bacovská)

Březen 2008 - přednáška a beseda na téma „biologická rodina“(NATAMA-kontaktuje J. Adášek)

Duben 2008 - víkend v Mladé Boleslavi,který bychom chtěli věnovat hlavně příbuzenské pěstounské péči,aby se mohli našich akcí zúčastnit i „babičky“-pěstounky(MB je snadno dosažitelná)

Květen 2008 - poznávací a vzdělávací zájezd do některého muzea apod. 

Červen 2008 - poznávací a vzdělávací zájezd za historickými památkami Mladoboleslavska

Červen 2008 - Den dětí

 

Během celého roku bychom rádi navázali spolupráci s organizací NATAMA, která vytvořila projekt arteterapie - léčba kresbou. Rádi bychom do tohoto projektu zapojili náhradní rodiny s výchovnými problémy. Především se tento projekt týká dětí,což považujeme za velmi prospěšné a smysluplné.

 

Bod 3:

 

A.Zajíčková a J.Adášek připraví na setkání pěstounů informační letáčky, kde se ostatní pěstouni seznámí  s naším občanským sdružením a s našimi plány do budoucna a my na oplátku získáme nové kontakty ev.další členy.

 

 

Příští valná hromada se uskuteční  6.9.2007 v MB ve 14.hod.

 

Zapsal: J.Adášek

                                                  

 

zpět

 

o.s.mata@seznam.cz